SEO znamená Search Engine Optimization, což se do češtiny volně překládá coby optimalizace pro vyhledávače. Přeneseno do reality znamená, že na vašem webu i e-shopu jde udělat a zařídit takové věci, že budete více viditelní a dostane se na váš web mnohem více lidí.
seo vyhledávací stroj
SEO práce se dělá z prostého důvodu, aby vaše webové stránky se zobrazily správně a na místě, kde bude uživateli internetu vyhledáno prostřednictvím vyhledávače. Je známo vyhledávání právě za pomoci klíčových slov neboli key words, zkráceně kw.

Jak správně a dobře umístit vaše webové stránky ve vyhledávačích a být viditelní pro co nejširší veřejnost, je adekvátní se obrátit na kompetentní odborníky v této oblasti
optimalizace pro vyhledávače
Význam SEO

Smysl má ve všem, co je spojeno s portálem, webovou stránkou či e-shopem. Co je dobré pro populaci, je tak zároveň dobré a ideální i pro vyhledávače. Nicméně vyhledávače prochází zdrojovým kódem i technickou informací, což je pro běžného uživatele skryto. Oproti tomu další náležitosti v rámci SEO kritérií jsou již patrné, neboť se jedná o texty, interní odkazy apod. Mezi velmi důležité parametry patří i relevantní zpětné odkazy mimo vaše webové stránky apod.

Podstata klíčových slov

SEO je vlastně již od samotného vývoje webové stránky a tomu by tak mělo být vše uzpůsobeno. Nezbytná a velmi podstatná je analýza klíčových slov. To znamená, že je zásadní vědět, jaké fráze jsou uživateli nejčastěji a nejvíce vyhledávány na konkrétní produkt či službu, kterou vy nabízíte či prodáváte, důležitá je i samotná analýza internetových stránek.

Je dobré vědět, že…

Key word neboli klíčové slovo by mělo mít na stránce nejvyšší četnost. Je zapotřebí, aby bylo nejfrekventovanějším slovem v dokumentu. Hustota klíčových slov byla v minulosti velmi podstatným atributem. Dnes sice není kladen až takový důraz, prostě vše s mírou a přiměřeně. Ne takřka v každé druhé větě používat klíčové slovo.

Dále je třeba si pamatovat, že vliv má i délka textu. V tomto případě platí, že čím je delší text, tím je tak stránka i lépe ohodnocena. Zásadní je, aby se jednalo především o jasný a srozumitelný text, jenž je zároveň dobře strukturovaný. Optimálně je doporučeno ohledně textu alespoň okolo dvou tisíce znaků včetně mezer.

Nemalý význam má i načítání stránky. Jak to vypadá a jak poznat tento fakt? Lze tak odhadnout díky velikosti kódu stránky a rovněž ohledně velikosti souboru. Pozor na duplicitu! Není možné u dvou webů stejný obsah. Je velmi důležité být vždy originální a disponovat interesantním obsahem. Duplicitní obsah má v tomto směru velmi negativní dopad na hodnocení stránky.